Training en opleiding calamiteitonderzoek

Maruda biedt opleiding, training en intervisie met betrekking tot calamiteitonderzoek aan medewerkers van zorginstellingen en/of toezichthouders die zelf onderzoek doen en/of verantwoordelijk zijn voor calamiteitonderzoek. Alle trainingen en opleidingen vinden plaats onder leiding van Nico Kaptein op basis van persoonlijke ervaring met meer dan honderd onderzoeken naar aanleiding van calamiteiten, incidenten en klachten in ziekenhuiszorg, GGZ, GZ, ouderenzorg, jeugdzorg en verslavingszorg. Voor referentie en/of nadere informatie over de opleidingen wordt u verzocht contact op te nemen.

De volgende in-company opleidingen zijn beschikbaar:

  • basisopleiding calamiteitonderzoek;
  • verdiepende opleiding calamiteitonderzoek;
  • calamiteitonderzoek: oefenen met interviewen;
  • calamiteitonderzoek: oefenen met onderzoeksopzet, interviewen en analyse;
  • intervisie;
  • coaching bij calamiteitonderzoek.

Daarnaast organiseert Maruda regelmatig op basis van open inschrijving opleidingen calamiteitonderzoek en intervisiebijeenkomsten voor calamiteitonderzoekers. U kunt zich hiervoor te allen tijde aanmelden.

Maruda is geregistreerd bij het CRKBO en kan trainingen en opleidingen BTW-vrij aanbieden. Maruda neemt binnen enkele dagen contact met u op wanneer u belangstelling heeft voor een van de aangeboden opleidingen en trainingen.