Privacybeleid

AVG

Maruda houdt zich aan de AVG. Bij elke opdracht wordt samen met de opdrachtgever bepaald in welke mate toegang tot tot personen herleidbare gegevens nodig is, welke toestemming daarvoor nodig is en welke gegevens waar worden opgeslagen. Zo mogelijk worden gegevens opgeslagen bij de opdrachtgever waartoe tijdelijk toegang wordt gerealiseerd. 

Vertrouwelijkheid

Maruda is gewend om opdrachten uit te voeren in een vertrouwelijke setting, waarbij de privacy van betrokkenen zo veel als mogelijk wordt geborgd. Met opdrachtgevers worden afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden. Maruda doet geen mededelingen over opdrachten, tenzij met toestemming van de opdrachtgever.