Training en Opleiding Calamiteitonderzoek (open inschrijving)

inschrijven of nadere informatie via nico.kaptein@maruda.nl / 06-30027586
geaccrediteerd door NVvP (12 punten) en bij het kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (14 punten).

Data n.t.b., 2-daagse training, steeds van 9.00 uur tot 16.00 uur. De training vindt fysiek plaats, in overleg is online eveneens mogelijk. De training omvat onderzoeksopzet, interviewen (inclusief oefenen met acteur) en beoefenen van analyse van (fictieve) voorbereide en eigen cases. Minimaal 4 en maximaal 8 personen.

In een kleine groep wordt, na een korte inleiding en bespreking van het huiswerk, geoefend met het opzetten van een onderzoek, het voorbereiden en houden van een interview (met trainingsacteur en persoonlijke feedback), analyse het formuleren van aanbevelingen en het schrijven van de rapportage. De groep is bewust klein, zodat de deelnemers in veilige setting oefenen en hun onderzoeksvaardigheden gericht versterken doordat de trainer en de acteur voor alle deelnemers ruim persoonlijke aandacht kunnen besteden. De inhoud van de dag wordt afgestemd op de individuele leerdoelen en aandachtspunten zoals deze tijdens een telefonische intake naar voren komen. We sluiten aan bij de door uw organisatie gehanteerde onderzoeksmethodiek, zoals SIRE of PRISMA. Twee weken voor de training ontvangen de deelnemers huiswerk, zodat de dag zelf na een korte inleiding volledig aan het oefenen kan worden besteed.

Cursusmateriaal, boek ‘Veiligheid in de GGZ’ en oefenmateriaal zijn inbegrepen. Deelnemers wordt gevraagd zelf het boekje ‘Prisma praktisch’ of een vergelijkbare inleiding aan te schaffen. Bij meer dan acht aanmeldingen wordt een tweede groep gevormd.

Na afloop van deze training / opleiding zijn kennis en vaardigheden van de deelnemers voor het onderzoeken van een incident of calamiteit vergroot. Dit betreft:

  • onderzoeksdoelen, -opzet en -vragen;
  • inrichten van het onderzoeksproces (startbijeenkomst, dossieronderzoek, feitenreconstructie, interviews, rapportage, slotbijeenkomst, review en afronding, communicatie);
  • interviewen;
  • onderzoeksresultaten analyseren en duiden;
  • randvoorwaardelijke processen (presentatie, publicatie, doelgroepen).
  • handelingsperspectief voor situaties en dilemma’s waar ze in hun eigen praktijk tegenaan zijn gelopen.

In een e-mailuitvraag enkele weken voorafgaand aan de opleiding wordt aan de deelnemers voorgelegd op welke specifieke aspecten van het calamiteitonderzoek zij verdieping wensen. In overleg met de coördinator wordt de opbrengst van deze uitvraag vertaald naar de inhoud van het programma. De dagen zijn in hoge mate interactief, met een afwisseling van doceren, oefenen en intervisie. Huiswerk vooraf bestaat uit inlezen en enkele korte opdrachten.

Nico Kaptein zal de training zelf verzorgen. Uw trainer heeft ruime ervaringen met het geven en begeleiden van opleiding, training en intervisie met betrekking tot calamiteitonderzoek. Hij maakt daarbij gebruik van zijn praktijkervaring die is opgedaan in meer dan honderd onderzoeken naar incidenten, calamiteiten en klachten in opdracht van zorginstellingen in verschillende zorgsectoren. Bij de voorbereiding, het gesprek over dilemma’s en de opzet en bespreking van de oefeningen benut hij (geanonimiseerd) praktijkvoorbeelden vanuit deze ervaring die bij tientallen verschillende zorginstellingen is opgedaan. In de afgelopen jaren heeft hij tientallen opleidingen en trainingen begeleid, zowel met open inschrijving als in-company. Referenties zijn op verzoek beschikbaar.

De kosten bedragen €1050. Omdat Maruda is geregistreerd bij het CRKBO kunnen trainingen en opleidingen BTW-vrij worden aangeboden.