Calamiteitonderzoek

Na een ernstig incident of een calamiteit is het belangrijk zo goed mogelijk te begrijpen wat er is gebeurd en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Inspectie en toezicht willen zien dat er zo mogelijk van het incident wordt geleerd. Betrokkenen willen begrijpen hoe het incident kon gebeuren.

Calamiteitonderzoek vindt plaats tijdens de nafase van een incident en is onderdeel van de nazorg aan direct betrokkenen. Calamiteitonderzoek vergt naast zorgvuldige analyse van verzamelde informatie ook empathie en respect voor alle betrokkenen.

Maruda biedt diensten met betrekking tot calamiteitonderzoek:

  • Leveren van een externe voorzitter voor de (interne) calamiteitencommissie, verantwoordelijk voor het onderzoeksproces en de inhoud en eindredactie van de rapportage. Deze rol vloeit o.a. voort uit de verplichting in de GZ en de ouderenzorg om bij calamiteiten met overlijden een externe voorzitter in te zetten of om de eigen kennis en ervaring te versterken.
  • Extern onderzoek, wanneer een casus dusdanig complex, gevoelig en/of zichtbaar is dat extern onderzoek wenselijk is of wanneer intern onvoldoende onderzoekscapaciteit beschikbaar is.
  • Training en opleiding in calamiteitonderzoek, gebaseerd op zeer ruime persoonlijke ervaring, vooral voor medewerkers van zorginstellingen die ook zelf onderzoek doen.
Maruda werkt op het gebied van calamiteitonderzoek samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.